Wednesday, November 17, 2010

BOT PENAMBANG


Kuala Terengganu – Bot Penambang adalah satu-satunya sistem pengangkutan air tradisional yang masih lagi wujud di Seberang Takir berhampiran muara Sungai Terengganu. Tindakan penaikkan taraf Jeti Bot Penambang di ShahBandar maupun Seberang Takir oleh pihak yang berkenaan amatlah wajar sekali. Ia juga tanpa meminggirkan aspek keselesaan dan keselamatan kepada penumpang-penumpang, terutama keatas Bot –Bot Penambang yang kelihatan semakin uzur dan ditelan zaman.

Memandangkan majoriti pemilik-pemilik bot tersebut terdiri dari golongan miskin, sudah tentu faktor utama adalah kewangan. Tujuan penting penaikkan taraf bot-bot penambang bagi membaik-pulih supaya memperlihatkan bot-bot tersebut lebih terjamin, selamat dan suasana ceria , umpamanya seragamkan warna (cat baru) bersama hiasan yang beridentiti  budaya negeri Terengganu. Dengan cara ini kita boleh menarik lebih ramai lagi pelancong menggunakan pengangkutan air tersebut, disamping itu jangan mengabaikan  ciri-ciri keselamatan dengan meningkatkan mutu serta mewajibkan jaket keselamatan pada setiap bot. Dengan penaikkan taraf bot-bot dan jeti ini sudah pasti akan mendorong penambahan penumpang yang memastikan peningkatkan pendapatan harian golongan pengusaha bot ini. Seterusnya dengan cara tak langsung akan mengurangkan taraf  kemiskinan golongan tersebut.     

Justeru itu, pihak yang berkenaan perlulah memberi perhatian dan langkah yang lebih
serius untuk menjaga dan memulihkan warisan yang hampir pupus ini sebagai satu produk pelancongan yang produktif. Bagi meringankan bebanan  golongan ini  untuk merialisasikan nya bantuan pihak kerajaan amatlah perlu dari setiap sudut maupun kewangan dan stratejik.Ikhlas dari

WB PEKA RAKYAT

No comments:

Post a Comment